Обов’язки вчителів фізкультури

Іллічівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7

 

 

НАКАЗ

 

                                                               м. Чорноморськ

31.08.2017 р.                                                                                                                    № 139

  

 

Про розподіл функціональних

обов’язків з організації та проведення

позакласної роботи вчителів фізичної культури

 та призначення доплат

 

З метою підтримки творчої праці вчителів фізичної культури, підвищення їх професійної майстерності, сприяння творчим педагогічним пошукам, удосконаленню фахової майстерності, враховуючи організацію та проведення позакласної роботи з фізичного виховання, на підставі підпункту  3) пункту 3 постанови Кабінету  Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (у редакції постанови Кабінету  Міністрів України від 22.08.2005 року №790), у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005р.  №790 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», пункту 45 «Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102

          

НАКАЗУЮ:

 

 1. Розподілити функціональні обов’язки між учителями фізичної культури школи з організації та проведення позакласної фізкультурно-оздоровчої роботи таким чином:

 

1.1.Папов Сергій Вікторович:

 

Виконує обов’язки згідно посадової Інструкції  вчителя фізичної культури школи.

Проводить позакласну роботу таким чином:

здійснює керівництво робо­тою ка­федри вчителів фізичної культури;

—  координує роботу спортивної спілки учнівської молоді, а також підготовку громадських інструкторів і суддів з числа учнів та залучення їх до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у школі й за місцем проживання;

 

відповідає за:

 • організацію заходів щодо збереження матеріально-технічної бази спортзалу, проведення поточного ремонту обладнання, спортивного спорядження та інвентарю;

 • дотримання вимог до санітарного стану спортивного залу;

 • здійснює контроль за станом експлуатації спортивних споруд і приміщень, за збереженням і пра­вильним використанням спортив­ної форми, інвентарю та обладнан­ня;

 • організацію  допомоги установам охорони  здоров’я в організації проведення  медичного обстеження і тестування учнів з фізкультури;

—  організацію шкільних змагань і фізкультурних свят за програмою дитячих спортивних ігор;

—  дотримання правил техніки безпеки на уроках фізичного виховання, проведення профілактичної роботи щодо запобігання травма­тизму серед учнів під час навчаль­но-виховного процесу, забезпечення кон­тролю за станом здоров’я і фізичної підготовки учнів протягом усього періоду навчання;

—  організаційну і мето­дичну допомогу класним керівникам,  проведення за­нять з фізичної культури на високому рівні, організацію спортивно-масових заходів у період канікул, а також за проведення позаурочних  занять  секції баскетболу за розкладом:  

Вівторок, четвер(з14год.30хв.до15год..30хв.)

 

Середня наповнюваність однієї групи — 12-15 учнів.

Всьго :   2 години  позакласної роботи на тиждень.

 

Відповідає за підготовку та участь шкільних команд у міських  змаганнях з футболу, гандболу, баскетболу, легкоатлетичного чотириборства, стрільби, дитячих спортивних змагань «Старти надій», «Джура».

 

1.2.Годунко Антоніна Василівна відповідає за:

 • організацію заходів щодо збереження матеріально-технічної бази спортзалу, проведення поточного ремонту обладнання, спортивного спорядження та інвентарю;

 • дотримання вимог до санітарного стану спортивного залу;

 • здійснює контроль за станом експлуатації спортивних споруд і приміщень, за збереженням і пра­вильним використанням спортив­ної форми, інвентарю та обладнан­ня.

 

Виконує обов’язки згідно посадової Інструкції  вчителя фізичної культури школи.

 

Проводить позакласну роботу таким чином:

 

 • організує шкільні змагання і фізкультурні свята, позакласну фізкультурно-оздоровчу і спортивно-масової роботи в школі із залученням максимальної кількості учнів до груп загальної фізичної підготовки, секцій за видами спорту і туризму,  участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах;

 • відповідає за  стан експлуатації спортивних споруд і приміщень, за збереження і пра­вильне використання спортив­ної форми, інвентарю та обладнан­ня, зміцнення матеріально-спортивної бази навчального закладу, а також за проведення позаурочних  занять у секції загально-фізичної підготовки за розкладом:

 Вівторок, четвер з15год.00хв.до16 год.00хв.

 

Середня наповнюваність однієї групи — 12-15 учнів.

Всього : 2 години  позакласної роботи на тиждень.

 

Відповідає за підготовку та участь шкільних команд у міських  змаганнях з волейболу, баскетболу, гандболу, кросу, легкої атлетики, змагань за програмою «Козацький гарт».

 

1.3. Сухий Роман Сергійович відповідає за:

 • організацію заходів щодо збереження матеріально-технічної бази спортзалу, проведення поточного ремонту обладнання, спортивного спорядження та інвентарю;

 • дотримання вимог до санітарного стану спортивного залу;

 • здійснює контроль за станом експлуатації спортивних споруд і приміщень, за збереженням і пра­вильним використанням спортив­ної форми, інвентарю та обладнан­ня;

Виконує обов’язки згідно посадової Інструкції  вчителя фізичної культури школи.

Проводить позакласну роботу та відповідає  за:

 

 •  організацію шкільних змагань і фізкультурних свят за програмою дитячих спортивних ігор «Старти надій»;

 •  надання організаційної  і мето­дичної допомоги вихователям груп продовженого дня в проведенні за­нять з фізичної культури, надання мето­дичної допомоги учителям у проведені фізкультурних хвилинок на уроках, участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, проведення профілактичної роботи щодо запобігання травма­тизму серед учнів під час навчаль­но-виховного процесу, дотримання вимог особистої безпеки в побуті, забезпечення кон­тролю за станом здоров’я і фізичної підготовки учнів протягом усього періоду навчання;

 •  організацію спортивно-масових заходів у період канікул та вихідних;

 • проведення позаурочних занять з фі­зичної культури, а також за проведення позаурочних  занять у секціях та гуртках спортивного спрямування(групи оздоровчої гімнастики).

 • стан експлуатації спортивних споруд і приміщень, за збереження і пра­вильне використання спортив­ної форми, інвентарю та обладнан­ня, зміцнення матеріально-спортивної бази навчального закладу, а також за проведення позаурочних  занять у секції у секції загально-фізичної підготовки за розкладом:

 

вівторок, четвер з 16год.30хв.до17год..30хв.)

Середня наповнюваність однієї групи — 12-15 учнів.

Всьго : 2 години позакласної роботи на тиждень.

 

Відповідає за підготовку та участь шкільних команд у міських  змаганнях за програмою «Спартакіадиа молодших школярів» та шахів та шашок

 

 

 • Папік’ян-Дідухіна Наталя Сергіївна відповідає за:
 • організацію заходів щодо збереження матеріально-технічної бази спортзалу, проведення поточного ремонту обладнання, спортивного спорядження та інвентарю;

 • дотримання вимог до санітарного стану спортивного залу;

 • здійснює контроль за станом експлуатації спортивних споруд і приміщень, за збереженням і пра­вильним використанням спортив­ної форми, інвентарю та обладнан­ня;

Виконує обов’язки згідно посадової Інструкції  вчителя фізичної культури школи.

Проводить позакласну роботу та відповідає  за:

 

 • підготовку збірних команд школи до участі  у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, проведення шкільних змагань і фізкультурних свят за програмою дитячих спортивних ігор;

 • організацію спортивно-масових заходів у період канікул, надання організаційної і мето­дичної допомоги вихователям груп продовженого дня в проведенні за­нять з фізичної культури, організації на високому рівні проведення навчальних, факульта­тивних і позаурочних занять з фі­зичної культури, а також за проведення позаурочних  занять у секції з легкої атлетики за розкладом:

 понеділок, середа  з 15год.00хв.до16год..00хв.)

Середня наповнюваність однієї групи — 12-15 учнів.

Всього :  2 години  позакласної роботи на тиждень.

Відповідає за підготовку та участь шкільних команд у міських  змаганнях з легкої атлетики,  «Старти надій», «Олімпійське лелеченя».

 

1.5.Довгаль Юлія Віталіївна

 Виконує обов’язки згідно посадової Інструкції  вчителя фізичної культури школи.

Відповідає  за:

організацію шкільних змагань і фізкультурних свят за програмою дитячих спортивних ігор «Старти надій»;

 •  надання організаційної  і мето­дичної допомоги вихователям груп продовженого дня в проведенні за­нять з фізичної культури, надання мето­дичної допомоги учителям у проведені фізкультурних хвилинок на уроках, участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, проведенні профілактичної роботи щодо запобігання травма­тизму серед учнів під час навчаль­но-виховного процесу, дотримання вимог особистої безпеки в побуті;

 • забезпечує кон­троль за станом здоров’я і фізичної підготовки учнів протягом усього періоду навчання;

 — організацію спортивно-масових заходів у період канікул,проведення на високому рівні навчальних, факульта­тивних і позаурочних занять з фі­зичної культури, а також за проведення позаурочних  занять у секції загально-фізичної підготовки за розкладом:

Понеділок, середа  з 14год.00хв.до15год..00хв.)

Середня наповнюваність однієї групи — 12-15 учнів.

Всьго : 2 години позакласної роботи на тиждень.

 

Відповідає за підготовку та участь шкільних команд у міських  змаганнях за програмою «Спартакіади молодших школярів».

 

2.За збільшення обсягу виконуваних робіт — організацію позакласної роботи  з фізичного виховання та з метою заохочення високої результативності в роботі встановити з 01 вересня 2017 року вчителям фізичної культури школи персональні надбавки таким чином:

 

 

 № Прізвище, ім’я, по батькові Розмір доплати від ставки заробітної плати
1. Папову Сергію Вікторовичу 20  %
2. Годунко Антоніні Василівні 20  %
3. Папікян-Дідюхіній Наталії Сергіївні 15  %
4.

 

Сухому Роману Сергійовичу 15  %
    5. Довгаль Юлія Віталіївна 10%

 

 

Директор школи                                                                                     В.Г.Чегаринський