Організація проведення уроків фізичної культури

                           Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7

 

 

                                                              Н А К А З

                                                          м.Чорноморськ                                                                                                       

 

31.08.2017р.                                                                                                             №138                     

 

Про організацію проведення

уроків фізичної культури

 

     На підставі результатів медичного обстеження учнів школи, визначення функціонально -резервних можливостей серцево-судинної системи дітей медичними працівниками, враховуючи загальний фізичний стан кожного учня, його функціональну фізіологічну та психологічну підготовку

 

Н А К А З У Ю:

 

 1. Учнів, які не пройшли медичного обстеження до навантажень на уроках фізичної культури не допускати, про що інформувати їх батьків.

                                             (Відповідальні:класні керівники, учителі фізичної культури.)

 

 1. До 12.09.17 р. затвердити списки учнів, які віднесені до підготовчої та спеціальної медичних груп. Довести до відома вчителів фізичної культури та класних керівників списки учнів,які за станом здоров’я віднесені до підготовчої та спеціальної груп.

                 (Відповідальні: медичні працівники Зіневич Г.М., Дмитрієва  Е.М., класні керівники)

 

 1. На підставі результатів медичного обстеження учнів класним керівникам, за участю медичного працівника, оформити листок здоров’я установленого зразка, який має знаходитись в журналі обліку навчальних занять

        (Відповідальні: Стрецкул Н.П., заступник директора з ВР, класні  керівники)

 

 1. У разі зміни медичної групи дані заносяться в Листок здоров’я  класу з обов’язковим підписом класного керівника та медичного працівника.      

                                                                                                                                       (Відповідальні:класнікерівники,Зіневич Г.М.) 

 

 5.Вчителям фізичної культури врахувати, що:

 

5.1. Контрольні навчальні нормативи складають учні тільки основної медичної групи, які на момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан здоров’я.

 

5.2 .Кожній заліковій вправі має передувати спеціальна підготовка (не менше як на двох заняттях).

 

5.3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після складанням нормативу — відновлювальні вправи.

 

5.4. Учні мають можливість перескласти норматив на визначеному вчителем занятті.

 

5.5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.

 

5.6. При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури враховувати:

 • особисті досягнення учнів протягом року;

 • активну роботу учнів на уроках;

 • залучення учнів до здорового способу життя, дотримання рекомендованого рухового режиму;

 • рівень теоретичних знань з фізичної культури, гігієни тіла, знання основ анатомії та фізіології, питного режиму та режиму харчування  тощо.

 

 1. Під час організації уроків фізичного виховання для учнів спеціальної та підготовчої груп використовувати програми для основної медичної групи з наступними корективами:
 • зменшити дистанції бігу;

 • зменшити нормативні вимоги;

 • з розділу «Гімнастика» виключити лазання по канату, акробатичні вправи, статичні силові вправи, вправи із затримкою дихання.

—  використовувати вимоги, уміння і навики з наявних розділів програми  для визначення критеріїв оцінювання знань  учнів ,які за станом здоров’я віднесені до відповідних медичних груп.

 1. Визначити, що найважливіше завдання уроків фізичної культури в школі – це формування в учнів знань про здоровий спосіб життя, вмінь та навичок щодо самостійних занять фізичними вправами, залучення до систематичних занять руховою діяльністю.
 1. Обумовити інструктивно – методичну спрямованість уроків. Визначити  не обов’язковим у повному обсязі забезпечувати необхідну для школярів рухову активність на уроках фізичної культури. Основним завданням уроків вважати набуття учнями знань і практичних умінь щодо тренування організму, долання різних труднощів,  формування навичок  до перенесення фізичних навантажень.

 2. Під час проведення уроків зосередити увагу на:

 • сприяння всебічному фізичному і духовному розвитку, формуванню естетичних ідеалів, підвищення самостійності і активності учнів;

 • чітке визначення завдань навчання в цілому і по частинам , місця кожного кроку в системі занять і оптимального змісту кожного уроку, вибір відповідних методів навчання і вдосконалення рухових здібностей, здійснення навчання на підставі  важливіших дидактичних принципів;

 • оптимальне визначення темпу навчання, логічну послідовність і завершеність, чіткість проведення та економне використання часу;

 • вибір засобів та навантажень, що сприяють зміцненню здоров’я та фізичному розвитку учнів.

 1. Даний наказ довести до відома вчителів фізичної культури  під розпис, обговорити його зміст та вимоги на нараді при директорові.

 2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                                  В.Г.Чегаринський