Структура методичної роботи 2017-18

Іллічівська загальноосвітня школа з профільним навчанням І-ІІІ ступенів № 7

 Іллічівської міської ради

 

НАКАЗ

 

19.06.17.                                                           м. Іллічівськ                                                   № 81

 

Про організацію науково-методичної

роботи з педагогічними кадрами

 у 2017-2018 навчальному році

 

           З метою продовження науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в школі, оптимізації навчально-виховного процесу, розвитку  творчої активності вчителів, забезпечення  готовності до опрацювання проблемних питань педагогічної діяльності, впровадження в практику роботи досягнень науки, нових технологій

                                                

Н А К А З У Ю:

1.  Сконцентрувати всі зусилля вчителів на реалізації науково-методичної проблеми   школи: «Від підвищення рівня професійної компетентності  вчителя до самореалізації учня  та підготовки його до життя в сучасних умовах».

 

2.  Затвердити склад методичної ради школи:

    1. Лисьонок О.В. – заступник директора з НВР, голова ради;

    2.Чегаринський В.Г. – директор школи;

    3.Усатова Л.І.– заступник директора з НВР;

    4.Стрецкул Н.П. – заступник директора з виховної роботи;

    5.Ерментраут Л.О. – вчитель початкових класів, вчитель – методист;

    6.Калаянова Т.М. – практичний психолог школи;

     7.Курдюкова Л.А. – вчитель математики, вчитель-методист.

 

3.  Методичну роботу в школі організувати за такими напрямками:

Колективні  форми  роботи:

 • Педагогічна рада
 • Засідання при  директорі
 • Психолого-педагогічний семінар
 • Науково-практичні конференції.

Групові  форми  роботи:

 • Методичні об’єднання
 • Творчі групи
 • Школа психологічної та методичної підтримки молодого вчителя
 • Семінари-практикуми.

Індивідуальні  форми  роботи:

 • Методичні консультації
 • Робота вчителя над науково-методичною  проблемою
 • Співбесіди
 • Самоосвіта

 

4.  Призначити завідуючими кафедр таких учителів:

Кливняк Н.В.– історико-філологічна;

Нєсміянова А.Г. –  іноземних мов;

Солтовська В.А. – вчителів іноземних мов початкової школи;

Пуга В.Д. – природнича;

Бєжанова О.В..– фізико-математична;

Годунко А.В.– фізичного та естетичного виховання;

Барінова С.М. – початкових класів.

Каплун Т.С. – класних керівників

    Контроль за роботою кафедр і надання практичної допомоги в їхній роботі покладається на заступника директора з НВР Лисьонок О.В.

 

5.  Розробити план роботи методичної ради та предметних кафедр до 01.09.17

 

6.  Продовжити роботу школи психологічної та педагогічної підтримки молодого вчителя «Діалог» (кер. Калаянова Т.М., Лисьонок О.В.) Спланувати тематику засідань до 01.09.17.

 

7.  Продовжити проведення інструктивно-методичних нарад з метою доведення до відома кожного вчителя відповідних нормативних документів з питань впровадження нових і вдосконалення діючих програм, підвищення якості й ефективності уроку, вимог до ведення основної документації, планування навчального матеріалу, проведення підсумкової атестації.

 

8.  Провести

Науково – практичну конференцію:

 «Робота педагогічного колективу щодо формування спеціальніх умінь і навичок як необхідних складових допрофільного і профільного навчання» (жовтень);

психолого-педагогічні семінар:

«Від конфлікту до культури педагогічного спілкування. Чи можна навчитися керувати своїми та чужими емоціями» (лютий);

круглий стіл:

«Шляхи формування в учнів інтересу до предметів з метою розвитку ключових компетентностей та реалізації творчих здібностей» (квітень)

 

9.  Протягом року проводити методичний лекторій «Нові освітні технології».

 

10.  Провести огляд-конкурс навчальних кабінетів. Кращі кабінети представити на міський конкурс.

 

11.  Продовжити практику проведення тижнів педагогічної майстерності вчителів-майстрів, молодих вчителів; предметних декад; тематичних перевірок (відповідно до річного плану роботи)

12.  Затвердити розподіл обов’язків зі здійснення наставництва:

 

П.І.Б. вчителя Стаж роботи Посада Куратор
1. Шалдаєва Анастасія Василівна 3 роки Вчитель математики Курдюкова Л.А., вчитель вищої категорії, вчитель-методист
2. Кушніренко Катерина Сергіївна 1 рік Вчитель української мови та літератури Загороднюк А.О., вчитель вищої категорії, старший учитель
3. Папікян-Дедюхіна Наталя Сергіївна 4 роки Учитель фізичної культури Годунко А.В., вчитель вищої категорії, учитель-методист
4. Борсук Анна Олександрівна 3 роки Вихователь групи подовженого дня Южакова С.С., вчитель вищої категорії, старший вихователь

 

     

 

13.Продовжити роботу профконсультаційного центру на базі психологічної служби школи (відп. Баранова В.О.)

 

14.Продовжити роботу над програмно-методичним забезпеченням профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів.

 

15.Провести шкільні предметні олімпіади і взяти активну участь у міських та обласних олімпіадах, конкурсах, конференціях МАН.

 

16.Продовжити роботу шкільного наукового товариства учнів, роботу якого спланувати до 01.09.2017 (кер. Волкова Л.А.)

 

17.Продовжити роботу шкільного пресцентру та шкільної газети «Сьома – диво світу» з метою щомісячного освітлення діяльності предметних клубів та роботи з обдарованими дітьми (відп. Стрецкул Н.П., Кононенко О.К.)

 

18.Вчителям, які претендують на підвищення категорії чи звання під час проведення атестації, провести відкриті уроки та підготувати атестаційні папки, представити роботи на міський ярмарок педідей, захистити науково-дослідницьку роботу на засіданні методичної ради міста. Використовувати атестацію для заохочення росту професійної майстерності і результативності праці педагогів.

 

19.Направити на курсову перепідготовку таких вчителів:

 • Барінова С.М., учитель початкових класів;

 • Загороднюк А.О., учитель української мови та літератури;

 • Зацепіна Н.В., учитель образотворчого мистецтва;

 • Каплун Т.С., учитель математики;

 • Кардаш В.В., учитель англійської мови;

 • Куліш І.В., учитель російської мови та літератури;

 • Кучер І.В., учитель інформатики;

 • Мазур О.Д., учитель початкових класів;

 • Матрой Л.Б., педагог-організатор;

 • Нічволода Л.Ю., учитель географії;

 • Палійчук С.В., бібліотекарка;

 • Папікян-Дедюхіна Н.С., учитель фізичної культури;

 • Пуга В.Д., учитель хімії;

 • Солтовська В.А., учитель англійської мови;

 • Сопрунова О.Д., учитель української мови та літератури;

 • Холостенко Л.М., учитель англійської мови;

 • Шалдаєва А.В., учитель математики;

 • Богуш О.М., учитель математики.

 

 20.Затвердити наступну тематику педагогічних рад:

 

Серпень

1.Аналіз методичної, навчальної та виховної роботи школи за минулий навчальний рік. Затвердження плану роботи на 2017-2018 н.р.

2.Узгодження плану-графіка проведення тематичних та предметних тижнів

 

Жовтень

Адаптація до навчання учнів 1-х, 5-х, 8-х та 10-х класів

 

Листопад

1.Інноваційні підходи до формування позитивної мотивації навчальної діяльності учнів в умовах впровадження нових Державних стандартів освіти.

 

Січень

 1. Виконання рішень попередніх засідань педрад, наказів по школі, нарад при директорові.

2.Підсумки успішності учнів за результатами І семестру.

3.Робота педагогічного колективу щодо формування в учнів загальнолюдських цінностей та соціальних компетентностей.

 

Березень

 1. Фахова компетентність учителя як важлива умова впровадження нового Державного стандарту освіти у школі.

 2. Вплив атестації на самовдосконалення та саморозвиток особистості вчителя.

 

Квітень

1.Підготовка до організованого закінчення навчального року. Ознайомлення із нормативними документами, узгодження розкладу проведення ДПА, вибір предметів, навчальна практика.

 1. Підготовка та проведення ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів.

 2. Звільнення учнів 9-х, 11-х класів від ДПА.

 

Травень

Організація закінчення навчального року:

 • підготовка та випуск учнів 9-х, 11-х класів, проведення урочистих заходів «Останній дзвінок», «Випускний вечір»;
 • нагородження учнів Похвальними листами, грамотами, медалями, видача документів про освіту;
 • попередження дитячого травматизму під час літніх канікул;
 • організація проведення навчальної практики;
 • організація роботи табору відпочинку «Бриз»;
 • переведення учнів до наступних класів;
 • організація підготовки приміщень школи до нового навчального року.

 

21.Організувати активну участь педагогів в шкільних, загальноміських та обласних методичних заходах.

 

22.  Забезпечити теоретичну та практичну підготовку вчителів школи до продовження впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році в 1-4, 5-9 класах шляхом участі у різних формах підвищення кваліфікації з питань впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у курсовий та міжкурсовий періоди.

 

23.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з НВР Лисьонок О.В.

 

Директор школи                                                                       В.Г.Чегаринський

Вик.: Лисьонок О.В.