Створення умов для успішної адаптації учнів 1 та 5 класів

 

                                  Чорноморська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 7

 

                                                                            НАКАЗ

 

  31.08.2017 р.                                                                                                    №134                                                                                                                                                                                                                                                      

Про створення умов для успішної адаптації учнів 1 та 5 класів

у 2017-2018 року навчання

 

      Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» , Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011,  Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011   № 1392,   вимог «Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу», затверджених постановою Головного державно-го лікаря  України від 14.08.2001 р. № 63 та погоджених листом Міністерства освіти і  науки України від 05,07.2001 р. № 1/12-1459, з метою створення сприятливого середовища для адаптації учнів 1 та 5 класів  до навчання, що  забезпечуватиме всебічний розвиток, успішне навчання та виховання

 

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Усатовій Л.І. при складанні розкладу уроків для 1-х класів дотримуватись оптимального співвідношення навчального навантаження протягом дня, тижня з урахуванням психофізіологічних та фізичних можливостей першокласників, а саме:
 • чергувати протягом дня навчальні предмети природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками фізичної культури, курсу «Основи здоров’я», музичного та образотворчого мистецтв, трудового навчання;

 • навчальні предмети, що вимагають значного розумового напруження -мови, математику, намагатися ставити у розкладі другими і третіми уроками;

 • навчальні предмети, пов’язані з активною руховою діяльністю, а також предмети «Основи здоров’я», «Природознавство», музичне мистецтво, образотворче мистецтво, трудове навчання проводити на третьому-четвертому уроках.

 • уроки «Фізична культура» у першому класі варто проводити лише на заключних уроках.

 • четвер планувати у розкладі як розвантажувальний день. У цей день можна проводити уроки з предметів оздоровчо-фізкультурного та мистецького спрямування.

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Лисьонок О.В.:

При складанні розкладу уроків у 5 класі  враховувати оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я та фізичної культури.

 1. Класним керівникам 1-х класів забезпечити створення сприятливих умов для безболісної адаптації першокласників до систематичного шкільного навчання, зняття їх статичного напруження із одночасним  виконанням  навчальних програм з усіх предметів за виконання наступних умов:

2.1. На четвертих уроках доцільно використовувати нестандартні форми організації навчального процессу (уроки-екскурсії, уроки-імпровізації, уроки-ігри, уроки-театралізації тощо). У класному журналі доцільно вказувати форму проведення уроків, якщо вони проводяться не в класно-урочній формі.

Вересень-жовтень 2017 року

 • Уроки фізичної культури спрямовувати в першу чергу на розвиток і удосконалення рухів дітей і, за можливості, проводити на свіжому повітрі.

Вересень-жовтень 2017 року

 • Уроки з «Основ здоров’я» проводити, активно поєднуючи навчально-пізнавальну і оздоровчо-рухову діяльність першокласників. Ігри та ігрові ситуації мають бути невід’ємною частиною як уроків з фізичної культури, так і уроків з основ здоров’я.

Протягом року

 • На уроках математики значне місце слід відводити дидактичним іграм, дозволяючи дітям час від часу рухатися, забезпечуючи зміну видів діяльності. Для розвитку у першокласників просторових уявлень корисно використовувати різноманітні дидактичні матеріали: будівельні набори, конструктори тощо. Щотижня один урок математики доцільно проводити на повітрі.

Протягом року

 • На уроках природознавства екскурсії й тематичні прогулянки цілеспрямовано проводити у системі уроків ознайомлення дітей з навколишнім світом.

Протягом року

 • На п’ятнадцятій хвилині кожного уроку проводити фізкультхви-линку, що складається з динамічних, дихальних вправ, вправ для збереження зору, пальчикової гімнастики тощо.

Протягом року

 

 • Постійно стимулювати учнів дотримуватись правильної постави під час виконання письмових робіт за партою.

Протягом року

 

 • Домашні завдання учням першого класу не задавати.

Протягом року

 • Навчальні досягнення учнів першого класу оцінювати вербально. Педагогічна оцінка має бути тактовною, не акцентованою на невдачах дитини, а здатною створювати сприятливий емоційний фон для подолання труднощів.

Протягом року

 

 • У класному журналі та в зошитах оцінки в балах або в рівнях не виставляти. Недоцільним є використання будь-яких умовних позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-го класу.

Протягом року

 

 • Не оцінювати  темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема пам’ять, увага, сприймання тощо.

Протягом року

.

2.12. Взяти під особистий контроль забезпечення усіх учнів 1-го класу гарячим харчуванням.

                                                                                                           Вересень

 1. Учителям — предметникам 5-го класу, з метою подолання труднощів періоду адаптації учнів 5- х класів до навчання в основній школі :

 

 • На уроках створювати ситуації, які б дозволяли учневі проявляти ініціативу, мати право на помилку, на власну думку, брати участь у спільній діяльності, працювати в умовах альтернативи, вибору, створювати демократичну, неавторитарну атмосферу навчання.

Протягом року

 

 • Не допускати перевантаження учнів зайвими за обсягом домашніми завданнями, дозувати  їх  з урахуванням рівня підготовки учня, гігієнічних вимог віку.

Протягом року

 

 • Ретельно слідкувати за темпом уроку, адже високий темп заважає багатьом дітям засвоювати навчальний матеріал.

                                                                                                                                 Протягом рок

 • Рекомендувати у перші два місяці навчання давати словесну характеристику знань, умінь і навичок учнів без виставлення оцінок (або виставляти лише позитивні оцінки) та мінімально скоротити домашні завдання.

Протягом року

 

 • Протягом навчання вчителю уникати створення психотравмуючих ситуації при виставленні оцінок за контрольні роботи, за тему, за семестр. Оцінки виставляти  не формально, а з урахуванням особистих якостей і досягнень кожного учня.

Протягом року

 • Доцільно використовувати систему заохочень, а саме: фотографії кращих учнів, грамоти, подяки батькам (письмові, усні), позитивні записи в щоденниках.

Протягом року

 • Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів, на уроках проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.

Протягом року

 1. Класним керівникам 5-х класів у перші тижні навчального року:

4.1. Допомогти учням запам’ятати прізвище, ім’я,  по-батькові вчителів-предметників.

4.2. Здійснити  розсаджування дітей у класі з урахуванням їх індивідуальних особливостей, психологічної сумісності, здоров’я, побажань батьків.

4.3. Познайомитися з умовами проживання дитини, взаєминами в сім’ї, здоров’ям дитини (за медичною картою дитини).

 1. Практичним психологам школи :

5.1. Забезпечити виконання   програм  психолого-педагогічного супроводу учнів 1 та 5  класів.

5.2. Передбачити заходи, що сприятимуть мінімізації проблем, пов´язаних із адаптаційним періодом першокласників  та п’ятикласників (переходом від початкової до основної школи).

 1. Координацію роботи за виконанням даного наказу покладаю на заступників директора з навчально-виховної роботи Лисьонок О.В. та Усатову Л.І.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи                                                                               В.Г.Чегаринський